loading
Kom i kontakt med oss

Vi ser fram emot att höra från dig.

0800 4177277

Tyskland

+43 4245 6201

International

 

Kom i kontakt med oss
EPD
naturplus
THERMOBAG-system

THERMOBAG-system
Tilläggsisolering

THERMOFLOC THERMOBAG-systemet gör det möjligt att isolera tak kostnadseffektivt och utan smuts även i efterhand. Förutsättningen är ett lämpligt tillträde till fackverket ovanför det översta innertaket. För ett perfekt värmeskydd består THERMOBAG av en ångbroms på insidan (sd-värde ca 10,0 m) under ett PP-membran på utsidan som är vattenogenomsläppligt och diffusionsöppet (sd-värde < 0,04 m).

Bra att veta...

THERMOBAG-systemet ersätter inte ett fungerande undertak, utan skyddar den inbyggda isoleringen mot fukt och luftflöden som orsakas av väderleken. På grund av fackens fastlagda storlek är isoleringsskiktets tjocklek begränsad (maximal isoleringstjocklek 20 cm).

THERMOBAG-systemet – steg för steg:

  1. Lägg THERMOBAG-säcken i facket och placera med hjälp av stänger de fortfarande tomma THERMOBAG-säckarna i rätt position.
  2. När de förberedda THERMOBAG-säckarna skurits till så ett de passar in i facken, viks de ihop och försluts på ena sidan med häftklammer. Nu kan THERMOBAG-säckarna fyllas med THERMOFLOC sprutisolering, tills facket är helt utfyllt.
  3. Sedan försluts säckarna ordentligt med häftklammer och tejp. Isoleringen av sparrverket är klar!

Produktdatablad THERMOBAG